Help de Haarlemse ondernemers!

De prioriteit van de Haarlemse VVD ligt de komende weken bij de gezondheid en het welzijn van de Haarlemmers. Onze steun en respect gaan uit naar hen die de vitale functies voor de stad voortzetten en voor ons aan het werk blijven: naar hulpverleners, zorgpersoneel, agenten, winkelpersoneel, vuilnismannen, OV-personeel, leraren en personeel in de kinderopvang. En ook naar alle mantelzorgers en iedereen die wat voor een mede-Haarlemmer doet.

Wij zien dat de afgekondigde maatregelen veel Haarlemse ondernemers hard raken en dat hun inkomsten, en soms zelfs voorbestaan, onder druk staan. Vanuit het kabinet zijn al maatregelen aangekondigd om hen te ondersteunen. We zullen ons ervoor inzetten dat ook vanuit de gemeente zo veel mogelijk gedaan wordt om ondernemers te helpen. We hebben het gemeentebestuur gevraagd om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen en denken daarbij zelf concreet aan het opschorten van de lokale belastingen.