De Haarlemse veerkracht

Net als de meeste mensen in Nederland en Europa ben ik sinds half maart thuis. Gelukkig mogen we in Nederland wel naar buiten om een rondje te wandelen en dat doe ik dan ook dagelijks. En als je dan door ons mooie Haarlem loopt lijkt de stad wel volledig stil te staan. Ik zeg nadrukkelijk ‘lijkt’. Want onderhuids en online bruist het. We zien tal van mooie initiatieven om elkaar door deze bizarre tijd heen te helpen. Winkeliers die hun krachten bundelen in haarlemsewinkels.nl, bijvoorbeeld. Restaurants die een mooi afhaal- en bezorgaanbod bieden. En initiatieven als picl.nl: thuis film kijken en ondertussen de filmschuur een beetje steunen. En hier zeg ik nadrukkelijk ‘een beetje’. Want hoe mooi deze initiatieven ook zijn, het leidt niet tot die omzet die de ondernemers normaal gesproken hebben. En daarom ben ik zo blij dat het college zo snel met de maatregelen kwam waar de VVD direct om had gevraagd: betalingsuitstel van de gemeentelijke belastingen. Laat de cash bij de ondernemer zodat die geen liquiditeitsproblemen krijgt. We blijven hier alert op.

 

Recht hiertegenover staat een ander bruisen. Het bruisen van de zorg- en hulpverleners. Van de vitale beroepen. Van een normaal functionerende afvalinzameling – denk je eens in wat er zou gebeuren als die instort. Maar hier kan ik minder blijmoedig verhalen over gaan vertellen. Hier past vooral respect. Respect voor al die mensen in de zorg, het onderwijs, de stadsreiniging die de boel draaiende houden. En ja. Ik vraag me ook af of we die mensen niet met een te grote vanzelfsprekendheid behandeld hebben de afgelopen jaren.

 

En naast het bruisen heb ik ook zorg. Grote zorg. In eerste plaats voor wat er nu niet bruist. De kinderen in zorgelijke situaties die niet naar hun veilige plek, school, sport, kunnen terwijl het thuis onhoudbaar is en ze mishandeld of misbruikt worden. De lockdown sluit ook slachtoffers op met hun daders. Ook daar heeft de VVD het college direct gevraagd naar de status en maatregelen.

 

Tot slot, de toekomst. Die is ongewis. De gemeenteraad gaat nog voor de zomer aan de gang met de voorbereidingen voor de begroting voor 2021 en de meerjarenraming. Iedereen zal begrijpen dat we daarbij in zwaar weer verkeren. Maar we weten ook dat Haarlem een veerkrachtige stad is. De Haarlemse VVD zal de verantwoording nemen voor goede, doelgerichte, oplossingen om die veerkracht zo goed mogelijk te ondersteunen!