Financiële bijdrage van €2 miljoen voor Jeugd GGZ

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond hebben een akkoord hebben bereikt over financiële bijdrage van €2 miljoen voor Kenter Jeugdhulp. Peter van Kessel pleitte in maart 2020 namens de VVD Haarlem om een reddingsplan voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren in de regio Haarlem (zie filmpje onder dit artikel). Indien de continuïteit van deze jeugdhulp met de financiële steun geborgd is, dan is dit heel goed nieuws. Om hier zeker van te zijn, stelde de VVD Haarlem deze vervolgvragen:

Deze zomer kwam het zorgelijke bericht dat Kenter Jeugdhulp in financieel zwaar weer gekomen was. Kenter Jeugdhulp biedt in de regio van Haarlem hulp aan jongeren en gezinnen bij complexe opvoedsituaties en psychische problemen. Het wegvallen van deze zorg zou rampzalig zijn voor deze jongeren en hun opvoeders. De VVD Haarlem wil dat de zorg aan deze jeugdige Haarlemmers en hun ouders gewaarborgd is. 

Met grote moeite heeft de VVD Haarlem de onderliggende stukken over de financiële situatie boven tafel weten te krijgen. Daaruit bleek dat de financiële problemen bij Kenter niet alleen door eigen bedrijfsvoering veroorzaakt werden, maar ook door de gemeente Haarlem die voor een dubbeltje op de eerste rang heeft willen zitten. De gemeente Haarlem heeft nagelaten om €4 miljoen euro te betalen aan compensatie voor indirecte tijd voor ambulante dienstverlening. Deze zorg is op verzoek van de gemeente Haarlem wel geleverd door Kenter Jeugdhulp.

Tijdens de vergadering van de commissie samenleving in maart 2020 pleitte Peter van Kessel voor een reddingsplan voor Kenter Jeugdhulp. Dat plan lijkt er nu te zijn. Dat is goed nieuws voor de continuïteit van de Jeugd GGZ in de regio Haarlem. Het leidt wel tot de volgende vragen:

Schriftelijke vragen van het lid Van Kessel (VVD) over de financiële bijdrage van €2 miljoen aan Kenter Jeugdhulp

1)      Klopt het dat de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond overeenstemming hebben bereikt over een financiële bijdrage van €2 miljoen voor Kenter Jeugdhulp?

2) Is hiermee de continuïteit van de jeugdhulp die door Kenter geleverd wordt, gewaarborgd?

3) Klopt het dat de financiële bijdrage volgt in de vorm van “lokale steun” en waarom is er voor deze vorm gekozen?

4) Kunt u de hoogte van de financiële bijdrage van €2 miljoen onderbouwen?

5) Kunt u de verdeelsleutel en verdeling over de gemeenten van de financiële bijdrage van €2 miljoen onderbouwen?

6) Onder welke voorwaarden wordt de financiële bijdrage van €2 miljoen verstrekt?

7) Klopt het dat een van de doelen van de financiële bijdrage van €2 miljoen is om tot kwijting te komen van het openstaande schuld voor indirect cliëntgebonden tijd?

8) Erkent de gemeente Haarlem hiermee dat Kenter Jeugdhulp gecompenseerd had moeten worden voor de indirecte tijd voor ambulante dienstverlening?

9) Indien deze financiële bijdrage van €2 miljoen niet ter compensatie van de indirecte cliëntgebonden tijd is, hoe schat het college in dat Kenter Jeugdhulp alsnog met een claim komt om de openstaande € 4 miljoen gecompenseerd te krijgen?

10) Wat zijn de gevolgen van deze financiële bijdrage van de regiogemeenten voor de gemeentebegroting van Haarlem

11) Wat gebeurt er op het moment dat een van de andere gemeenteraden niet zou instemmen met deze steun?


Zet cookies aan om de video te tonen.