Gesprek VVD Haarlem met hoofdredacteur HDC-media

Op donderdag 11 juni heeft er, naar aanleiding van uitlatingen van een journalist van het Haarlems Dagblad over de seksuele geaardheid van een raadslid van de VVD, een gesprek plaatsgehad tussen de adjunct-hoofdredacteur van HDC Media (de heer Schneider) en de regioredacteur van het Haarlems Dagblad (de heer Meijer) enerzijds, en VVD raadslid Jeroen Boer en VVD fractievoorzitter Rob de Jong anderzijds. In dit gesprek, dat in goede sfeer verliep, hebben de heren Schneider en Meijer afstand genomen van de uitlatingen van de betreffende journaliste en excuses aangeboden.

De VVD heeft de excuses aanvaard en de wens uitgesproken in de toekomst constructief met elkaar om te gaan. Immers politiek en media hebben elkaar nodig in het belang van een goede informatievoorziening richting de inwoners van onze stad. Dat kan alleen met wederzijds respect voor elkaar en elkaars meningen, zonder de specifieke rollen uit het oog te verliezen. Voor ons als VVD Haarlem is deze kwestie hiermee prima afgedaan.