Haarlems Dagblad Journalist maakt homofobe opmerkingen over VVD raadslid

Deze week ontving de VVD fractie in Haarlem informatie waaruit blijkt dat een politiek verslaggever van het Haarlems Dagblad discriminerende uitspraken gedaan heeft over een lid van de fractie. De journalist noemt het betrokken raadslid op Facebook  een "nichterige, hysterische KLM stewardess". De VVD fractie is van mening dat hiermee alle grenzen van wat in het maatschappelijk verkeer toelaatbaar is, zijn overschreden en verzoekt het Haarlems Dagblad tot het nemen van passende maatregelen.

Fractievoorzitter Rob de Jong heeft de hoofdredactie middels een brief aangesproken op de gedane uitspraken door de journalist. Rob de Jong: "Je mag van politieke mening verschillen, graag zelfs. Maar er is niets mis met het beroep van steward bij de KLM. Er is niets mis met homoseksualiteit, ook niet in de de politiek".

De VVD vindt het bijzonder ernstig dat een gezichtsbepalende journalist van het Haarlems Dagblad, ernstige discriminerende uitlatingen doet over de geaardheid van een mannelijk raadslid die als purser werkzaam is bij KLM. De VVD fractie is van mening dat een journalist op onafhankelijke en objectieve wijze verslag dient te doen van het werk van raadsleden ongeacht politieke kleur of sexuele geaardheid.

Door het doen van de uitspraken heeft de betrokken journalist niet alleen laten zien over verwerpelijke denkbeelden te beschikken, die zijn functioneren als politiek journalist vanaf heden onmogelijk maken, maar ook dat hij daarbij de grenzen van toelaatbaarheid uit het oog heeft verloren en zich schuldig maakt aan discriminatie, hetgeen in Nederland een strafbare gedraging is.

De VVD heeft aangifte gedaan bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. De VVD wil graag weten of het Haarlems Dagblad van mening is dat de uitspraken zoals gedaan journalistiek en maatschappelijk aanvaardbaar zijn en of deze mogelijk in brede kring worden gedeeld op de redactie. 
Afhankelijk van de antwoorden die de hoofdredactie van het Haarlems Dagblad op bovenstaande vragen geeft, overweegt de VVD fractie verdere stappen.

U kunt het volledige Facebook bericht in de bijlage downloaden.