Opnieuw trekt wethouder Sikkema rammelend voorstel terug

Tijdens de commissie Beheer van donderdag 28 mei heeft GroenLinks wethouder Sikkema wederom een rammelend voorstel terug moeten nemen. Dit maal was het een Raadsstuk om een krediet van 1 miljoen ter beschikking te stellen voor de vervanging van de Parkeerautomaten. Toestemming om dit bedrag uit te geven, werd in principe gevraagd om de al bestaande parkeerautomaten in het centrum te vervangen.

Echter als je het Raadsstuk goed doorlas, bleek dat er binnen dit krediet wel degelijk ook parkeerautomaten zouden werden aangeschaft, die geplaatst zouden worden in de woonwijken waar de wethouder graag Betaald Parkeren wil invoeren. En dat is natuurlijk zeer dubieus en onwenselijk, omdat in de vorige commissievergadering de wethouder gedwongen werd de plannen om de invoering van Betaald Parkeren van tafel te halen en eerst met de stad in gesprek te gaan hierover.

In de al eerder genoemde commissievergadering van 14 mei werd al hardop door raadsleden gevraagd of het nu logisch en verstandig was om het Raadsstuk om krediet te verlenen te gaan behandelen. Wethouder Sikkema gaf aan, dat zij het raadsstuk toch wilde behandelen. Door nu al dit stuk te behandelen in de raad, zou de wethouder via de achterdeur toch de mogelijkheid krijgen om alvast door te gaan met de voorbereidingen om Betaald Parkeren in te voeren.

De al eerder in dit dossier beschadigde wethouder heeft nu besloten om het rammelende stuk toch niet te behandelen.

De VVD kan niet anders concluderen, dat de wethouder wederom zeer politiek onhandig gehandeld heeft.