Wethouder haalt plan om Betaald Parkeren in te voeren van tafel

Tijdens wederom een zeer druk bezochte vergadering in het stadhuis heeft GroenLinks wethouder Sikkema haar plan om Betaald Parkeren in te voeren in de wijken rondom het centrum van tafel gehaald. De wethouder kon niet anders dan diep door het stof gaan en erkennen dat haar manier van communiceren met de stad over de invoering volstrekt onvoldoende was geweest.

Ook tijdens deze vergadering bleef de VVD hameren op het feit, dat het plan om Betaald Parkeren in te voeren op financieel, inhoudelijk en procedureel gebied van geen kant klopte. Opvallend was te zien, dat de coalitie tijdens de behandeling van het raadsstuk zich, qua gedrag, als een stel kleine kinderen gedroeg, waarvan hun speeltje was afgepakt. Net als de wethouder hadden zij gehoopt, dat “hun speeltje”; het invoeren van Betaald Parkeren, zonder inspraak met de inwoners van deze stad even snel ingevoerd kon worden. Niet dus.

Daar hebben wij, samen met honderden burgers en vele wijkraden een stokje voor gestoken. Door het verspreiden van de VVD-flyer werden bewoners geïnformeerd over de plannen en werd daarna massaal de petitie getekend op vvdhaarlem.nl, maar ook door het inspreken van veel bewoners op de vergaderingen op het stadhuis hebben we duidelijk gemaakt dat invoering van Betaald Parkeren niet nodig is en slecht voor de inwoners van deze stad is. Ook de door de gemeente rommelig georganiseerde inloopavonden werden door u massaal bezocht. Dat de wethouder zelf tijdens de 1e inloopavond op vakantie was, maakte een respectloze indruk naar de bewoners toe.

De GroenLinks wethouder trok dan ook haar plan in en beloofde de raadsleden met een nieuw plan te komen, dat wel de inspraak in gaat.

Uiteraard zullen wij deze ontwikkeling van dichtbij in de gaten houden, want wederom bleek dat de coalitie van PvdA, GroenLinks, CDA en D66 nog steeds voorstander zijn van de invoering van Betaald Parkeren.

Daarbij is de wethouder ook nog steeds van plan om de papieren bezoekersschijf af te schaffen. Ook daartegen zullen wij ons, met uw steun verzetten.

Wij willen u in ieder geval bedanken voor uw steun en zodra er meer nieuws is, zullen wij u daarover informeren.