Een nieuwe focus op homobeleid

In de raadsvergadering van 23 april 2015 hebben vier partijen een initiatiefvoorstel gepresenteerd om het homobeleid van de gemeente Haarlem aan te scherpen. Deze partijen, een unieke samenwerking van D66, SP, GroenLinks en VVD, zijn van mening dat er echt wat gedaan moet worden aan homofobie en het verbeteren van de tolerantie in onze stad.

De focus is om te komen tot een mentaliteitsverandering in die groepen waar homofobie het hevigst aanwezig is. De gedefinieerde groepen zijn vluchtelingen- en migrantengroepen. Wij baseren ons hierbij op onderzoeken van onder meer vluchtelingenwerk en andere organisaties. De methodieken waarlangs wij willen werken zijn beproefd en succesvol gebleken in anders steden. Wij beseffen ons terdege dat het een proces is van lange adem, maar wij zijn ervan overtuigd dat het homobeleid veel beter en effectiever kan.

Onverwachte kritiek was er vanuit het anti-discriminatie bureau die, bij monde van mevrouw Janss, vond dat de initiatiefnemers van het voorstel ‘stigmatiseren’. Dit was merkwaardig omdat het ADB vooraf was geïnformeerd en hier niets over werd gezegd. De mening van het ADB werd in de Raad vertolkt door de PvdA die het woord stigmatiseren veelvuldig in de mond nam.

De indieners nemen ferm afstand van de opmerkingen van het ADB. Wil je effectief beleid maken dan moet je probleemgroepen helder definiëren en niet met een grote boog om de hete brij heenlopen. Doe je dat niet, dan blijft homobeleid steken in het uithangen van de regenboogvlag op de ‘coming-out’-dag. Overigens stemde 1 raadslid van de PvdA, de heer Aynan, en een raadslid van de ChristenUnie, de heer Visser, tegen het initiatiefvoorstel. Jammer dat homobeleid altijd de gemoederen weet te verhitten.

Het college heeft nu de opdracht partners te zoeken die het nieuwe beleid met ingang van 2016 kunnen gaan uitvoeren voor een periode van tenminste drie jaar. De Haarlemse ‘regenboogpartners’ hebben al aangegeven expertise te missen of voor zichzelf geen rol te zien, zoals het ADB. Gelukkig zijn er veel organisaties die kennis en kunde wel in huis hebben.

Het voorstel kunt u hier vinden: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/23-april/19:30