Boter bij de vis voor onze boa's

Twee weken geleden demonstreerden de Haarlemse boa’s (handhavers, zoals parkeerwachters) tegen het geweld waar zij mee te maken hebben als zij hun werk doen. Belangrijkste eis: meer beschermingsmiddelen, zoals een wapenstok en pepperspray.

De boa’s werden gesteund door burgemeester Wienen, die echter niets ziet in een wapenstok voor de boa’s. Inmiddels heeft minister Grapperhaus duidelijk gemaakt dat wat hem betreft de boa’s wel degelijk de beschikking kunnen krijgen over een wapenstok. Voor de VVD is het simpel: als onze boa’s een wapenstok willen, moet de burgemeester ervoor zorgen dat ze die krijgen. Boter bij de vis, heet dat. Deze week zullen wij hierover met de burgemeester in gesprek gaan.