Totaalverbod vuurwerk tijdens jaarwisseling geen haalbare kaart

Met ingang van de komende jaarwisseling geldt er een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Sierpotten blijven toegestaan, net als sterretjes, grondbloemen en fonteinen. GroenLinks en de PvdA willen nu ook dat vuurwerk in Haarlem verbieden, ondanks dat de burgemeester aangeeft dat zo’n verbod dit jaar geen haalbare kaart is.

De  burgemeester wil eerst zien wat de effecten zijn van het verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk op de veiligheid en overlast tijdens de jaarwisseling. Daarnaast is het volgens hem voor draagvlak voor een totaalverbod onder de bevolking noodzakelijk dat de gemeente een alternatief verzorgt, in de vorm van een professionele vuurwerkshow. Bovendien bestaat het risico dat mensen die toch vuurwerk willen afsteken dat in de ons omringende gemeenten gaan doen. 

In tegenstelling tot een aantal andere partijen, zoals de SP die denkt dat je met siervuurwerk rieten daken en Rolls-Royces in de brand kan steken, volgt de VVD de redenering van de burgemeester. Een grote, professionele vuurwerkshow zit er gezien de 1,5 meter samenleving én de kosten die zo’n evenement met zich meebrengt dit jaar niet in. En zolang we niet tot een regionale afstemming komen verplaatsen we de ellende waardoor er van een verlichting van de inzet van de politie in de regio geen sprake is. 

De discussie over het vuurwerk is een landelijke en draagvlak voor maatregelen vraagt inzet van alle betrokkenen. De Haarlemse VVD steunt daarbij de lijn van de fractie van de VVD in de Tweede Kamer, die zich al eerder volmondig uitsprak voor het verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk.