Straatintimidatie van LHBTI+ in Schalkwijk

Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad over de motie van de VVD Haarlem om meer te doen aan bevorderen van sociale acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI+ hebben wij zorgelijke signalen ontvangen. Het betreft met name meerdere incidenten van straatintimidatie van LHBTI+ in Schalkwijk. Het betreft groepjes jongeren en jongvolwassen mannen die onder vertoning van messen dreigen met geweld tegen homoseksuelen, intimideren en beledigen. Een dergelijke beperking van de individuele vrijheid is niet alleen onacceptabel, maar is ook strafbaar. Dit leidt bij de VVD Haarlem tot de volgende vragen (ex artikel 38 RvO):

1) Welke signalen zijn er bij Burgemeester / B&W bekend over LHBTI-gerelateerde delicten in Schalkwijk (belediging, intimidatie, bedreiging en geweld)?

2) Hoeveel meldingen en aangiften zijn er de afgelopen jaren geregistreerd van LHBTI-gerelateerde delicten?

3) In hoeverre meent de Burgemeester / B&W dat er sprake is van problematiek van structurele aard of van incidenten?

4) Welk advies heeft de Burgemeester / B&W voor Haarlemmers die op straat beledigt of bedreigd worden door een grote groep jongeren?

5) In hoeverre onderschrijft de Burgemeester / B&W het gehoorde advies van de politie/wijkagent om tijdens de bedreiging de telefoon te pakken om te filmen of 112 te bellen?

6) Welke oplossingen zijn er op wijkniveau beschikbaar voor slachtoffers van straatintimidatie?

7) In hoeverre wordt er in Schalkwijk bij tips van Haarlemmers (al dan niet preventief) gefouilleerd op messen of wapens? Waarom wel/niet?

8) In hoeverre kan cameratoezicht bijdragen om dergelijke delicten in de openbare ruimte waarborgen? 


Wouter Rutten en

Peter van Kessel