Verplichte sluiting, dan ook minder belasting betalen

Veel Haarlemse ondernemers hebben door de coronacrisis te maken met teruglopende omzetten. De gemeente Haarlem heeft voor ondernemers een pakket steunmaatregelen samengesteld. Ondernemers mochten bijvoorbeeld de OZB later betalen. Sommige ondernemers hebben echter verplicht de deuren moeten sluiten en hebben daardoor ook niet of nauwelijks op een andere manier geld kunnen verdienen. Denk aan kappers, fitnesscentra en café’s. De VVD wilde deze ondernemers graag extra ondersteunen door een deel van de OZB voor dit jaar kwijt te schelden.

Omdat dat volgens de wet echter niet mag, dienden SP, VVD, Jouw Haarlem, Actiepartij en Hart voor Haarlem tijdens de raadsvergadering over de financiële gevolgen van de coronacrisis een motie in die het college opdraagt op zoek te gaan naar mogelijkheden die juridisch wel mogen om de OZB voor een deel van dit jaar niet te innen. De motie werd door de hele raad gesteund.