Haarlemse gemeenteraad vergroot betrokkenheid bij lokale coronamaatregelen

Zoals bekend maakt de Haarlemse VVD zich ernstig zorgen over het gebrek aan democratische borging van regionale en lokale coronamaatregelen. Die maatregelen worden ons simpelweg opgelegd door de veiligheidsregio of besloten door de burgemeester. De gemeenteraad kan hooguit achteraf commentaar leveren, maar heeft verder niets in te brengen. Dat is op zich misschien nog logisch als het om urgente maatregelen gaat, maar niet om maatregelen die geen spoed vereisen, zoals het boetebeleid of een mondkapjesplicht. Daar kan de gemeenteraad prima over meepraten.

Fractievoorzitter Wouter Rutten is daarom met collega raadsleden van de PvdA en GroenLinks op zoek gegaan naar een oplossing. Die is gevonden. Door middel van een motie, die unaniem is aangenomen, is met de burgemeester afgesproken dat hij maatregelen die geen spoed vereisen vooraf bespreekt met de gemeenteraad.