Project Herinrichting Rollandslaan

Het speelt al tijden, het herinrichten van de Rollandslaan in het Ramplaankwartier. Deze voor de wijk cruciale weg is hard aan vernieuwing toe en over de herinrichting is dan ook lang en goed gesproken. De VVD is blij met het ontwerp wat er nu ligt om de Rollandslaan flink op te knappen. Het initiatief van bewoners, die een comité hebben opgericht om de herinrichting te begeleiden en hun stem te laten horen heeft dan ook het huidige concept ontwerp opgeleverd.

Bewoners van de Rollandslaan hebben zich positief uitgesproken over het huidige ontwerp. In de afgelopen commissie beheer waren de insprekers onverdeeld positief over de aanpassingen die gemaakt zouden gaan worden in de Rollandslaan. De VVD steunt dan ook de bewoners van deze wijk en straat die zich hebben uitgesproken voor het nieuwe ontwerp en hoopt dat de werkzaamheden die hier moeten gaan plaats vinden dan ook snel zullen gaan plaatsvinden.