Regionale energiestrategie: Geen geklooi met vele miljoenen euro’s van de Haarlemmers, maar een plan dat werkt

Het klimaat is een “hot” issue op het moment. Er ligt een grote wereldwijde opgave om ons klimaat een handje te helpen en een van de grote projecten die hiermee verband houden zijn de regionale energie strategieën, de “RES”. Haarlem maakt onderdeel uit van de RES Noord Holland Zuid. Binnen de regio wordt er momenteel gekeken naar hoe we onze energie en warmteopwekking zo duurzaam mogelijk kunnen insteken. Voor de VVD is het belangrijk dat we ons klimaat een handje helpen. Een gezonde en duurzame wereld voor onze toekomst, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en verdere generaties die nog na ons mogen komen. Voor de VVD is het wel zo dat duurzaam niet alleen met het milieu te maken heeft. Een duurzaam plan, wat de RES moet zijn, heeft meer vereisten voor de VVD dan alleen ecologische duurzaamheid.

Een grote opgave als de RES moet ook een gedegen financieel kader bevatten zodat we de lasten die de RES met zich mee gaat brengen behapbaar en betaalbaar houden. Voor de VVD is het dan ook van belang om in te zetten op ontwikkelingen die reeds bewezen zijn. Geen geklooi met vele miljoenen euro’s van de Haarlemmers, maar een plan wat werkt, wat zéker werkt.

Momenteel is de RES in de concept-visie fase. In deze fase geven we als regio onze zienswijze op de het concept wat voor ligt om de regio aan te gaan pakken. De VVD is blij dat de voltallige raad de zienswijze van de VVD ondersteunt zodat Haarlem in de toekomst, bij de RES en de verdere uitwerking van de plannen, inzet op bewezen duurzame energiebronnen mét een gedegen financieel kader.