Ontwikkeling woningbouw Haarlem verder gestimuleerd; VVD scherp op ruimte voor ondernemerschap en banen in Haarlem

Haarlem kan sneller beginnen met de bouw van zo'n 3.800 woningen rond de Europaweg in Schalkwijk. De stad krijgt van het Rijk 7,6 miljoen euro om deze geplande ontwikkelzone versneld te gaan bouwen. Het geld zal worden gebruikt voor betaalbare woningen, aanpassing van de Europaweg en de inrichting van de openbare ruimte. Deze plannen hebben we in de gemeenteraad eerder al goedgekeurd maar krijgen nu meer snelheid door de toegezegde impuls. De zone maakt onderdeel uit van een plan om in Haarlem tienduizend nieuwe woningen te bouwen voor 2025.

Het Kabinet heeft 1 miljard euro beschikbaar gesteld om in Nederland versneld meer betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te bouwen. De ontwikkelvisie Europaweg is een van de eerste 27 projecten die is uitgekozen. In een volgende tranche hoopt Haarlem nog een bedrag te ontvangen voor het versneld uitvoeren van de eerste woningbouw bij de Oostpoort, het gebied rondom IKEA en voor de ontwikkelvisie Zuid-West, vanaf de Westergracht.
 

Het is goed voor Haarlem om versneld te kunnen starten met deze woningbouwprojecten door het wegnemen van tekorten in exploitaties door het Kabinet. Daarentegen kijken we vanuit de VVD bij deze uitvoering wel kritisch naar de omgang en afstemming de bedrijven gelegen in deze zones. De werkgelegenheid en ruimte om te kunnen ondernemen zijn in Haarlem tenslotte net zo belangrijk als een huis om in te wonen. Het kan niet zo zijn dat er straks tal van nieuwe woningen gerealiseerd zijn maar dat het aantal bedrijven en banen in de stad is afgenomen.