VVD zegt nee tegen duurder parkeren en hogere ozb

Vanavond heeft de gemeenteraad van Haarlem de begroting voor 2021-2025 vastgesteld. Die begroting is opgesteld door het college van burgemeester en wethouders dat wordt gevormd door de coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en CDA. De VVD heeft niet ingestemd met de begroting. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is de stijging van de lokale lasten die het college voorstelde.

‘De Haarlemmers worden hard getroffen door de economische crisis. Veel huishoudens hebben geldzorgen. De VVD vindt dat je het dan niet kunt maken om de rekening bij de automobilist en de huizenbezitter neer te leggen’ aldus fractievoorzitter Wouter Rutten. ‘Natuurlijk zien we dat er grote financiële problemen voor de gemeente zijn, maar er zijn alternatieven om de tekorten te dekken, zoals bezuinigen op de gemeentelijke organisatie’.


 Volgens de VVD kan de gemeente structureel geld besparen doordat ambtenaren nu en in de toekomst thuiswerken. ‘Het college bevestigt dat ook, maar durft er geen prijskaartje aan te hangen, terwijl de rest van de begroting volstaat met aannames en schattingen. Daarnaast zien we nog heel veel projecten die domweg te duur zijn, zoals het Tiny Forest in de Zuiderpolder’, aldus Rutten. ‘Wat volgens het IVN gerealiseerd kan worden voor 22.000 euro mag in Haarlem drie keer zoveel kosten. Het is schandalig om als je zelf zo inefficiënt opereert een rekening van een half miljoen bij de huizenbezitter en automobilist neer te leggen’, aldus Rutten tijdens de raadsvergadering.


 Ondanks de kritiek van de VVD op de begroting is de VVD tevreden met de uitkomst van het debat op twee punten. Allereerst is de VVD blij dat dankzij haar motie ‘hoe meer risico hoe meer bezuinigen’ duidelijk is geworden dat het herstel van de gemeentelijke spaarpot onverminderd de prioriteit heeft. Die spaarpot is door de coronacrisis en de tekorten op WMO en jeugdzorg met 8 miljoen geslonken in 2020. Daarnaast is de VVD tevreden met het feit dat haar motie om de inkoop van WMO en jeugdzorg als risicovol project aan te duiden geleid heeft tot harde toezeggingen van het college om de raad heel actief mee te nemen in de komende aanbestedingsronde.


 De komende maanden zijn onverminderd spannend voor de Haarlemmers én daarmee voor de gemeente. De gevolgen van de economische crisis zijn nog maar een gedeeltelijk zichtbaar. Veel van de bezuinigingen in de begroting moeten nog uitgewerkt worden en volgens de VVD is het nog maar de vraag of die bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden en of ze überhaupt voldoende zijn. ‘We zullen met z’n allen heel scherpe keuzes moeten maken en hopen dat de coalitiepartijen zo verstandig zijn om dit niet achter gesloten deuren te doen maar samen met de oppositie al begin volgend jaar het gesprek hierover aan te gaan’, besluit Rutten.