GroenLinks zet streep door doorstromingsmaatregelen verkeer Schipholweg

Reacties van ontzetting vanuit de gezamenlijke wijkraden in Schalkwijk en ook de Industriekring Haarlem, die zich namens de ondernemers in de Waarderpolder mengt in de discussie rondom de aangenomen motie van GroenLinks om de doorstromingsmaatregelen op de Schipholweg voorlopig niet uit te voeren. Onbegrijpelijk dat deze anti- auto en anti- Schalkwijk keuze wordt gemaakt door GroenLinks, vindt de VVD Haarlem.

 

Iedere Haarlemmer weet dat de Schipholweg één van de toegangswegen is tot Haarlem en dat we er vaak onnodig stil staan tijdens de spit. Ook weet iedere Haarlemmer dat Haarlem al jaren in de top 3 staat van filehoofdsteden in Nederland. Juist daarom is het belangrijk dat er op de Schipholweg doorstromingsmaatregelen worden genomen, zodat we voor nu en in de toekomst Haarlem bereikbaar houden.

 

Daarbij komt nog dat er de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd in Schalkwijk en de Schipholweg nu al een “bottlenek” vormt in de bereikbaarheid van Haarlem en de wijkraden in Schalkwijk maken zich dus terecht grote zorgen over de bereikbaarheid en leefbaarheid van hun wijken. Goede infrastructuur hoort daarbij.

 

Ook heeft de gemeente Haarlem afspraken gemaakt met de omliggende gemeenten, die samenwerken in de Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland om de Schipholweg aan te pakken. Ook zij hebben daar belang bij en stellen dus geld beschikbaar om dat probleem aan te pakken. Door die samenwerking gaat zo ook een streep. Zo maak je geen “vrienden” in de regio.

Bovendien vindt de VVD Haarlem het onbehoorlijk om zonder een net bestuurlijk proces zulke beslissingen te nemen zonder dat wijkraden, ondernemers betrokken zijn bij deze beslissing. Zij hebben hun mening nu niet kunnen geven.

Tenslotte vinden we het hoog tijd dat er nu wel eens geïnvesteerd wordt in de infrastructuur van Haarlem.

Dat betekent investeren in goede doorstromingsmaatregelen op de Schipholweg, maar inderdaad ook bijvoorbeeld investeren in de bereikbaarheid van de Waarderpolder. Iets wat de Industriekring Haarlem bepleit. Dat is goed voor Haarlem en goed voor de werkgelegenheid in Haarlem.

De VVD Haarlem heeft daarom een rondvraag aangekondigd om het college te vragen de aangenomen motie voorlopig niet uit te voeren en een pas op de plaats te maken. Eerst dit ordelijk bespreken in de gemeenteraad, waarbij alle gevolgen in beeld worden gebracht en de belanghebbenden betrokken worden. Mocht het College hier niet in toe stemmen, dan zullen we met een motie vreemd komen aankomende raadsvergadering.