VVD Haarlem regelt proef met meldingen volle containers

Al maanden lang klagen bewoners regelmatig over volle papier en plastic bakken in onze stad.

Door de volle containers kunnen de bewoners hun gescheiden papier en plastic niet kwijt kunnen. Daarbij zorgen de volle bakken zorgen voor “bijplaatsing” naast de containers, waardoor overlast ontstaat en waaruit weer zwerfafval door komt. Al meerdere keren heeft de VVD Haarlem hier om verbetering gevraagd. Dat blijft helaas uit. Vandaar dat we een motie hebben ingediend om een nieuwe pilot te beginnen, waardoor er makkelijker volle bakken gemeld kunnen worden en Spaarnelanden ze ook sneller weer leegt. Deze pilot van 3 maanden kan bijvoorbeeld in de wijken: Burgwal, Scheepmakersdijk en Amsterdamse buurt plaatsvinden, aangezien veel klachten uit deze buurten komen.

 

De pilot vraagt om een simpel meldingssysteem d.m.v. een grote poster/sticker op de papier en plasticbakken met daarop bijv de tekst “bak vol, bel (tel nr) en bak nr (….) kan het melden van volle containers door bewoners versimpelen en versnellen en daarop volgend een versnelde leging plaatsvinden. Versnelde meldingen ook een beter inzicht geven aan Spaarnelanden, waar de bakken regelmatiger gelegd dienen te worden.

 

De motie werd unaniem door de raad aangenomen.