Acceptatie van LHBTI’ers bij Haarlemse sportclubs

De Haarlemse gemeenteraad heeft zich unaniem achter het voorstel van de VVD geschaard voor actieve aandacht voor acceptatie van LHBTI’ers bij sportclubs. Het was Peter van Kessel (woordvoerder emancipatie) opgevallen dat de aandacht hiervoor uit de vernieuwde sportagenda was gevallen. “Zolang homo nog als scheldwoord wordt gebruikt op het voetbalveld en er teams zijn waar seksuele geaardheid een issue is, zullen wij hier aandacht voor moeten houden.”

De VVD vindt dat iedereen die dat wil moet kunnen sporten om het plezier van bewegen te ervaren. Het is dan goed dat de gemeente een veilig sportklimaat stimuleert. Het doel is dat op sportverenigingen in Haarlem alle personen respectvol en gelijkwaardig behandeld worden. Daarbij vindt de VVD het van belang dat de gemeente in Haarlem extra aandacht heeft voor de acceptatie van LHBTI’ers. Je bent een regenboogstad of je bent het niet.

Daarom heeft de VVD een amendement ingediend om in de agenda sport een passage hierover op te nemen. Daarin is ook opgenomen dat SportSupport in samenwerking met de regenboogpartners de Haarlemse sportclubs helpt om LHBTI-vriendelijker te worden. Ook wordt van hen verwacht dat zij hiervoor expliciet aandacht geven in de plannen en rapportage aan de gemeente. Door het amendement is het beleid nu aangevuld en blijft dit onderwerp ook terugkomen in de gemeenteraad.