Domus Plus en Skaeve Huse in Haarlem? College neemt zorgen niet weg

Al jaren wordt er gesproken over de mogelijke komst van een Domus Plus voorziening en een Skaeve Huse in Haarlem. We spraken eerder over de criteria waaraan een locatie zou moeten voldoen en over de aankoop van Nieuweweg 2. Beiden stelden de VVD verre van gerust.

Dit keer werd er gesproken over het kiezen van vier locaties in de stad waar de twee voorzieningen zouden moeten komen. Er lag een lijst met 60 locaties die teruggebracht was door de criteria. Alleen bleef het criterium 100 meter van voorzieningen overeind staan. Onbegrijpelijk getuige de naar voren geschoven locaties. Het college gaf al aan ‘geen van de locaties zou voldoen aan alle criteria’. Dat bleek wel. Dit zorgt voor onwenselijke situaties, dichtbij sportclubs, kinderopvang en in een omgeving met weinig controle. Zo liggen twee van de beoogde locaties rondom het Reinaldapark. Plekken waar Handhaving en de Politie nu al alle zeilen bij moeten zetten om alsnog bakzeil te halen in veiligheid en overlast. De derde locatie naast het viaduct bij de Oostpoort, nabij het busstation ‘IKEA’. De Boerhaavewijk heeft daarmee drie locaties waarbij de focus zal liggen op het park en winkelcentrum Beatrixplein. 

Een andere locaties ligt naast de sportvelden en begraafplaats aan de Vergierdeweg. Hier geldt ook dat er een omgeving ligt waar een veilig klimaat moet zijn om te kunnen sporten, te gedenken en afscheid te nemen. Overlast kan hier een grote stempel zetten op het voortbestaan.

Al met al is de VVD niet overtuigd dat Haarlem vooraan moet staan om beide voorzieningen te plaatsen. Wel hebben we gesteund dat de beoogde locaties verder onderzocht moeten worden, juist om met de onderzoeken in de hand te kunnen wegen. Terechte zorgen werden door de vele insprekers geuit. Vanuit de commissie werden vele kritische vragen gesteld, maar het college kwam niet met overtuigende redenen en nam de zorgen niet weg. Niet van de bewoners die hun woonomgeving vrezen en niet van de ondernemers die door mogelijke overlast bang zijn klandizie te verliezen.

Vindt de VVD dan maar dat we helemaal niets moeten doen? Nee, uiteraard niet. We moeten wel degelijk de opties bekijken, onderzoeken en wegen in de buurten. Zijn de uitkomsten keer op keer negatief? Stop er dan mee. Het is een regionale opgave om dergelijke voorzieningen te hebben, leg het terug bij de regio. 

De VVD zal dit dossier nauw blijven volgen. Locaties blijven wegen ten opzichte van de omgeving en buurten. Bovenal blijft de VVD in gesprek met bewoners, verenigingen en ondernemers uit de omgeving van de beoogde locaties. Neem contact met ons op.


NB.

Domus Plus, een opvanglocatie voor uitbehandelde verslaafden. Skaeve Huse, een aantal woningen waarin mensen komen te wonen die teveel overlast veroorzaken voor een reguliere woonomgeving.