Wel degelijk aandacht voor bomen in Boerhaave!

Voor de vergadering van de Commissie Ontwikkeling van 3 februari stond het bestemmingsplan Nieuw Boerhaave (St. Jacob) op de agenda. Voor de uitvoering moest het bestemmingsplan worden aangepast dus vandaar dat het op onze agenda stond. Een aantal partijen klaagde dat er geen groenplan was en dat de bomen onvoldoende werden beschermd.

Hier bleek echter maar weer eens hoeveel huiswerk je als raadslid (in dit geval Alexander) soms moet doorlezen: bij het stuk zat namelijk ook een bijlage “Toelichting & planregels“ (133 pagina’s!) waarin wel degelijk een groenparagraaf is opgenomen. Ook wordt daar een compensatieplan in genoemd voor de te kappen bomen. 

De conclusie luidt: “De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan het vergroenen van de stad door het compenseren van de te kappen bomen én het aanleggen van nieuw openbaar groen”.

Voor ons dus geen enkele reden om dit plan tegen te houden

Wij vinden het daarnaast ook inhoudelijk een mooi plan. De locatie Boerhaave is een voormalig woon- en revalidatiecentrum. Door de verhuizing van de cliënten naar andere locaties is deze plek vrijgekomen. Voor de nieuwbouw is gekozen om nieuwe toekomstbestendige woon-zorg-leef concepten te ontwikkelen met o.a. het Beschermd en Verzorgd Wonen. In totaal gaat het om de bouw van 250 woningen, verdeeld over 3 categorieën. 

Het concept “Beschermd Wonen” bestaat uit 160 woningen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Deze woningen vormen een alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Sint Jacob biedt hier 24-uurs zorg. De toekomstige bewoners hebben naast een eigen tweekamer appartement ook een ruimte tot hun beschikking waar gezamenlijk kan worden gekookt en gegeten en waar dagelijks welzijnsactiviteiten plaatsvinden.

Ongeveer 20 woningen zijn bestemd voor “Tijdelijk te Gast”. Hier kunnen mensen terecht die tijdelijk niet meer, of nog niet, verantwoord in hun eigen woning kunnen wonen, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of een verhuizing naar een woonomgeving met zorg nodig is.

Zo’n 70 woningen vallen binnen het concept “Verzorgd Wonen”. Hier woont men zelfstandig  in een veilige woonomgeving waarin men bereid is naar elkaar om te kijken en waar activiteiten met elkaar worden georganiseerd. Zorg wordt volgens afspraak geleverd en valt in geval van nood dag en nacht op te roepen.

Daarnaast komen er in de nieuwbouw aanvullende (zorg)functies, zoals een kinderdagverblijf en ook horeca. Ook het hoofdkantoor van Sint Jacob en een ZOED (Zorgverleners Onder Eén Dak, waaronder de huisarts, apotheek en fysiotherapie) krijgen in het gebied een plek.

Het oude gebouw is inmiddels gesloopt, hopelijk kan de nieuwbouw snel van start!