Verlieslatend deelautoproject IZOOF kost Haarlem inmiddels al 350.000 euro

We zetten het even kort op een rijtje. Inmiddels draait het IZOOF deelautoproject al ruim 3 jaar sinds 2018. In die tijd heeft Spaarnelanden, dat het IZOOF deelautoproject onder zijn hoede heeft en financieel verantwoordelijk is al minimaal 350.000 euro belastinggeld uitgegeven aan dit project. Belastinggeld ja. Spaarnelanden is immers eigendom van de gemeente Haarlem (90%) en de gemeente Zandvoort (10%.) 

  

Bedroevend laag aantal deelnemers. 

Dan constateren we ook een bedroevend laag aantal deelnemers na 3 jaar. In februari 2019 wordt de Evaluatie Izoof Car Sharing gepresenteerd. Er zijn dan na één jaar 73 actieve deelnemers. Uit het factsheet Pilotproject IZOOF uit oktober 2020 blijkt dat er inmiddels 128 deelnemers zijn. Dus na het 1e proefjaar, zijn er in 2 jaar tijd slechts 55 deelnemers bijgekomen. Een totaal dus van 128 deelnemers. 

  

Subsidiëren van autoritten 

Spaarnelanden heeft dus per IZOOF-deelnemer 2735,- euro uitgegeven om de deelnemer in een deelauto te laten rijden. Of anders gezegd alle Haarlemmer hebben voor 350.000,- euro meebetaald om een zeer kleine selecte groep goedkoop in een deelauto rond te laten rijden. En let wel deze deelnemers betalen nog steeds gereduceerde pilot tarieven, die niet kostendekkend zijn. Je kan wel bedenken wat er gebeurt met het aantal deelnemers, als de tarieven wel kostendekkend en marktconform worden. Die lopen nog verder terug. 

  

Wat we ook constateren blijkt uit onderzoek is dat autodelen, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, juist lijkt te doen afzien van het gebruik van de fiets of het ov, of dat deelnemers zelfs reizen gaan maken met de auto die ze anders niet zouden maken. We zijn dus eigenlijk op deze manier autoritjes aan het stimuleren en subsidiëren. Anders zouden ze waarschijnlijk de fiets of ov hebben gepakt. 

  

Sociaal wenselijke antwoorden 

De deelnemers IZOOF geven aan tevreden te zijn met het project en Spaarnelanden schermt met de resultaten van deelnemers, die aan hebben gegeven geen auto’s te hebben gekocht of te hebben weggedaan, omdat ze nu een deelauto gebruiken. Het scheelt auto’s op straat, stelt men. Wij stellen echter vast dat dit “onderzoek van Spaarnelanden en de resultaten daarvan dat nog steeds niet ter beschikking is gesteld aan de gemeenteraadsleden. 

  

Daarbij blijkt ook uit een ander onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving met betrekking tot autodelen dat ook daar werd aangegeven in de notitie dat de opstellers van het onderzoek denkt dat de respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven op de vragen over hun rijgedrag. Dat zal hier in Haarlem niet anders zijn. Zeker als je bedenkt dat de rest van Haarlem meebetaalt aan de goedkope ritjes van de deelnemende IZOOF deelnemers. 

  

Wij vinden dat Spaarnelanden zich vooral moet richten op zijn kerntaken: het huisvuil ophalen en de stad onderhouden. Daar hebben ze hun handen aan vol, blijkt wel uit de aanhoudende stroom klachten over volle afvalcontainers en papierbakken. Belastinggeld uitgeven aan het IZOOF deelautoproject, waar slechts een kleine groep Haarlemmers van profiteert moet zo snel mogelijk ophouden, voordat de financiële schade nog groter wordt. En laten we wel wezen, er bestaan genoeg commerciële autodeelbedrijven, zoals Greenwheels, om deze service aan te bieden aan Haarlemmers, die dat wel graag willen.