Digitaal vergaderen in Haarlem

Vorige maand heeft de VVD aangegeven niet meer deel te nemen aan de digitale vergaderingen omdat er van een zorgvuldige democratische controle en verantwoording geen sprake meer was. De vergaderingen verliepen door gebrekkige techniek en raadsleden die niet begrepen hoe die techniek werkte ontzettend chaotisch. De voorzitter stond daarmee voor een onmogelijke taak en voor belangstellende Haarlemmers was er geen touw meer aan vast te knopen.  

Naar aanleiding van ons standpunt zijn er een aantal verbeteringen aangekondigd om de vergaderingen beter te laten verlopen. De fractie van de VVD is hier blij mee en zal weer digitaal meedoen aan de vergaderingen. Om het de voorzitter beter mogelijk te maken de vergaderingen in goede banen te leiden roept de fractie van de VVD de collega’s van andere fracties op om de voorzitter te helpen de vergadering effectief en efficiënt te laten verlopen. De raad is immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de vergaderorde. 

Wij gaan er daarmee vanuit dat de vergaderingen én het debat verbeterd zullen zijn.