Anti-speculatiebeding of zelfbewoningsplicht boven de €384.000

Anti-speculatiebeding of zelfbewoningsplicht?

De gemeente beschikt over een flinke portefeuille vastgoed. Een aantal panden is aangemerkt als “niet strategisch” en wordt bij gepaste gelegenheid verkocht. Prima natuurlijk, de rol van pandjesbaas past niet bij een gemeente.

Zo werd onlangs een pand aan de Rijksstraatweg te koop aangeboden. De verkoop gaat per opbod, het pand was getaxeerd door diverse experts en de vraagprijs leek correct. Toch hadden we enige bedenkingen. Uit de tekst bleek dat er geen extra voorwaarden werden gesteld omdat de vraagprijs boven de €384.000 euro lag. Nu koop je voor dat bedrag in Haarlem nog maar bitter weinig tegenwoordig. Wij vonden dan ook dat er aan deze verkoop best wat eisen gesteld mochten worden, bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.

Tijdens de behandeling in de commissie ontwikkeling zegde de wethouder toe die zelfbewoningsplicht in de verkoopvoorwaarden op te nemen. Omdat het pand wordt verkocht aan de hoogste bieder leek er weinig gevaar voor speculatie, dus die voorwaarde werd niet meegenomen.

Nu was het voor deze verkoop misschien niet nodig, maar er wordt vaker iets verkocht en wij vinden de huidige grens te laag voor de huidige markt. Daarom hebben we samen met Hart voor Haarlem een motie opgesteld om in de toekomst altijd een anti-speculatie beding op te nemen.

De motie kreeg brede steun vanuit de oppositie en werd behandeld in de raadsvergadering van 25 maart. Wethouder Botter toonde begrip voor het standpunt, maar wilde een wijziging graag eerst bespreken in de commissie ontwikkeling. Daarmee kunnen wij leven, reden dat de motie is aangehouden zoals dat heet. Binnenkort staat het onderwerp dus bij onze commissie op de agenda en kunnen we de voorwaarden aanpassen aan de huidige markt. Daarbij is het natuurlijk altijd belangrijk op te letten dat een extra voorwaarde de opbrengst niet nadelig beïnvloedt, maar in een dergelijke situatie kan de gemeenteraad natuurlijk altijd een uitzondering maken. Vooralsnog zijn we tevreden met het bereikte resultaat!