Nieuw personeel betaal je niet uit je spaarpot

Haarlem kent een spaarpot die 'reserve groei' heet. Die dient voor de noodzakelijke uitbreiding van het voorzieningennivea als gevolg van de toename van de Haarlemse bevolking. Denk aan onderwijsvoorzieningen, investeringen in infrastructuur en de openbare ruimte. Een uiterst noodzakelijke reserve. Haarlem gaat immers flink groeien.

De VVD was dan ook stomverbaasd dat het college in de kadernota voorstelde om twee ambtenaren die aangesteld worden om twee projecten te coordineren te betalen uit deze reserve groei. We zijn niet tegen de komst van deze ambtenaren en geloven graag dat deze noodzakelijk zijn voor deze projecten, maar hun salaris moet uit het juiste potje betaald worden. En de reserve groei is dat niet!

Bij de behandeling van de kadernota kreeg de VVD de toezegging van de wethouder dat hij bereid was om hier bij de begroting nog eens naar te kijken. Maar garantie op een andere uitkomst gaf hij niet. 

Ondanks dat D66 en CDA onze zorgen deelden, was er geen raadsmeerderheid om het voorstel van het college te verwerpen. Dit onderwerp komt zeker terug bij de begrotingsbehandeling.