Verkiezingsprogramma: Bouwen aan de toekomst

Bouwen aan de toekomst De VVD Haarlem heeft op vrijdag 15 oktober jl. haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Aan de oevers van het Spaarne onder Molen De Adriaan overhandigde waarnemend bestuursvoorzitter Leo Smalt het programma Bouwen aan de toekomst aan lijsttrekker Peter van Kessel.

De VVD Haarlem heeft op vrijdag 15 oktober jl. haar programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Aan de oevers van het Spaarne onder Molen De Adriaan overhandigde waarnemend bestuursvoorzitter Leo Smalt het programma Bouwen aan de toekomst aan lijsttrekker Peter van Kessel. 

 

Leo Smalt: “Mooie openbare discussieavonden en een politiek café zijn aan dit programma voorafgegaan. De thema’s wonen, duurzaamheid, zorg, jongeren en democratie hebben wij in levendige sessies besproken. Ook hebben wij in een marktkraam op de Grote Markt aan winkelende Haarlemmers gevraagd wat er beter kan in Haarlem. Daarbij hebben we meer dan 50 concrete ideeën opgehaald: van betere OV-verbindingen naar Amsterdam tot het aanpakken van de meeuwenoverlast. Meer dan de helft van deze ideeën heeft het programma gehaald. Het programma is door Haarlemmers, voor Haarlemmers.”  

 

Peter van Kessel: “Met Bouwen aan de toekomst heeft de VVD Haarlem een herkenbaar verhaal met vernieuwende elementen die passen bij de ontwikkeling van de stad. De basis van het programma is dik in orde met de aandacht van de VVD Haarlem voor veiligheid in de stad, voor een bloeiende economie en de ondernemers, voor mobiliteit en voor verstandig financieel beleid. Haarlemmers weten dat ze voor deze thema’s op de VVD kunnen rekenen. Vernieuwend is het belang dat de VVD Haarlem hecht aan het gesprek aangaan met Haarlem. Echt willen horen tegen welke problemen de Haarlemmers aanlopen. De meest gehoorde problemen van Haarlemmers gaan over het vinden van een betaalbare woning, het vinden van de juiste zorg en het afbrokkelende aanzien van de overheid. De VVD Haarlem gaat daarom voor het versnellen van de woningbouw, goede betaalbare zorg en een andere houding van de gemeente naar haar inwoners. Een groot deel van de Haarlemmers heeft het gevoel dat er over hen beslist wordt, en niet met hen. Dat moet het zittende gemeentebestuur zich zwaar aanrekenen. Dat kan echt anders. In ons programma zetten we in op brede stadsdiscussies, actief inwoners betrekken bij belangrijke besluiten en een andere omgang met meldingen of klachten.” 

 

De VVD Haarlem wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het programma en met name de leden van de verkiezingsprogrammacommissie (Alexander Bruch (vz), Eloy Aerssens, Tula van de Sanden, Dicky Sijpkens, Raymond Mens).