Lagere lasten door goedkopere afvalinzameling

Een gemiddeld Haarlems huishouden is per jaar maar liefst 412 euro kwijt aan de afvalstoffenheffing. Dat is 80 euro meer dan gemiddeld in Nederland en bijna de helft van de totale woonlasten in Haarlem. De VVD vindt dat niet uit te leggen. Niet zolang we niet zeker weten dat de afvalinzameling zo efficiënt en goedkoop mogelijk plaatsvindt. En daar zijn we niet zo zeker van.

Daarom diende de VVD bij de behandeling van de begroting voor 2022 een motie in om te onderzoeken of en hoe de efficiency van Spaarnelanden – dat in opdracht van de gemeente het afval in Haarlem inzamelt – verbeterd kan worden zodat we kunnen voorkomen dat de afvalstoffenheffing helemaal onbetaalbaar wordt voor Haarlemmers. En ondanks dat het college dit onderzoek niet zag zitten, werd de motie door de raad aangenomen.