Help de Haarlemse horecaondernemers!

De horeca heeft sinds maart 2020 te maken met coronamaatregelen die zorgen voor geen of een fors lagere omzet. Het Rijk biedt weliswaar steun, maar dat is vaak niet voldoende. De VVD vindt dat de gemeente daar waar mogelijk bij moet springen, bijvoorbeeld door geen precarioheffing in rekening te brengen voor de terrassen.

Om dat te bereiken diende de VVD bij de raadsvergadering van 23 december 2021 een motie in. Het college heeft aangegeven dit voorstel over te nemen en verder uit te werken.