In gesprek met de Kruidenbuurt

Op woensdag 26 februari waren we met een groep vrijwilligers in de Kruidenbuurt. Daar zijn we in gesprek gegaan met de bewoners. Het is een ontzettend leuke wijk, waar mensen met heel veel plezier wonen. De meeste mensen kennen elkaar en er is sprake van sociale controle. Midden in de wijk staat het Anton Pieckhofje. Een kleinschalig verpleeghuis voor bejaarde Haarlemmers op de begane grond. Daarboven wonen mensen die baat hebben bij een rustige leefomgeving. Een goede combinatie. Maar een jaar geleden is de balans in de wijk op grove manier verschoven...

Met het verdwijnen van de verpleging op de onderste verdieping heeft het college besloten om er een tussenvoorziening voor daklozen te plaatsen. Zonder inspraak of zonder het oor bij de bewoners en omwonenden te luister te leggen. De wereld op zijn kop. De gemeente hoort niet over de mensen te beslissen, maar met de mensen. 

Tijdens de gesprekken in de Kruidenbuurt werd nogmaals heel duidelijk dat de bewoners van de buurt heus wel open staan voor kwetsbare groepen. Er zijn wel grote vraagtekens over het aantal van 36 daklozen op een kleine ruimte. Er zijn zorgen over het toenemen van drukte in de buurt, geluidsoverlast voor de bovenbewoners en zorgen over eventueel drugsgebruik. En wat de omwonenden ook steekt is dat dit nu al een jaar boven de markt hangt en het college lijkt weinig oor te hebben voor de belangen van de bovenbewoners en omwonenden.  

De VVD heeft in het spoeddebat aan het college gevraagd om het maximum van nieuwe bewoners op 18 te houden. Dat zou de nieuwe bewoners meer ruimte geven en minder overlast voor de bovenbewoners. Ook zou de buurt deze geste dankbaar aanvaarden. Helaas wilden de coalitiepartijen ondanks het scheppen van verwachtingen, hierin niet meegaan. Een kleine winst is dat er voorlopig niet meer dan 18 nieuwe bewoners zullen komen en dat er na de verbouwing een evaluatie volgt. De verbouwing zal gericht zijn op het huisvesten van 36 bewoners, dus de wijk begrijpt goed dat dit college al besloten heeft wat er met het Anton Pieckhofje gaat gebeuren.