Haarlem filehoofstad nummer 1.

Haarlem filehoofstad nummer 1. Dat kopte “De Telegraaf” op 9 februari 2022. Voor Nederland misschien nieuws, maar u en ik wisten dat al lang. De fileproblemen in Haarlem zijn er, en ze gaan niet weg want er wordt té weinig gedaan om dit op te lossen. Dat moet en kán echt anders.

Waar VVD Haarlem voor staat voor een goede balans in het mobiliteitsbeleid. We maken geen eenzijdige keuzes maar kijken naar alle vormen van mobiliteit. We zetten óók in op de autobereikbaarheid van onze stad en laten u als automobilist niet in de steek. Want Haarlem hoeft geen filehoofdstad van Nederland te zijn en het in de file staan is enorm zonde van uw tijd.

Hoe willen wij dat dan aanpakken?
Exact door het vinden van een goede balans. We zorgen ervoor dat het aantrekkelijker wordt om gebruik te maken van het OV. Dit doen we onder andere door het verkorten van overstaptijden middels onze OV knooppunten. Die leggen we aan waar nodig en zo voorkomen we tevens onnodige bewegingen van grote bussen in ons centrum! Bij die OV knooppunten regelen we natuurlijk wel voldoende fietsparkeerplekken!

Ook gaan we in gesprek met de regio, de provincie en het rijk om ervoor te zorgen dat we als Haarlem aan de slag kunnen met grote projecten die het autoverkeer door Haarlem significant kunnen doen laten afnemen. Zo kan een Kennemertunnel of een ring rondom Haarlem een groot effect hebben op hoe we leven en hoe vaak we in de file staan om onze stad in en uit te komen!

We behouden onze ontsluitingswegen als daadwerkelijke ontsluitingswegen en zorgen ervoor dat de weg is ingericht voor de snelle verwerking van het autoverkeer én hanteren we de grootst mogelijke veiligheid voor de fietser.

Ook gaan we aan de slag met het aanleggen van een lightrailverbinding of het doortrekken van de metro vanuit Amsterdam zodat er snellere en directere verbindingen met de regio gerealiseerd worden.

In onze visie op mobilteit is een goede balans. Een balans tussen veiligheid, leefbaarheid en tussen het snel jezelf kunnen verplaatsen. Want het laatste waar je zin in hebt wanneer je naar je werk gaat is jouw kostbare tijd besteden aan het in de file staan. VVD Haarlem gaat aan de slag, voor een goede balans in het Haarlemse mobiliteitsbeleid.