VVD Haarlem in gesprek met ondernemers

Starten, stoppen & doorgaan met Rob Dinklo

Wat kan Haarlem in de komende 4 jaar doen voor de bedrijven uit de stad. De VVD vraagt het aan verschillende Haarlemse ondernemers. Deze week Rob Dinklo, ondernemer van kinderopvangorganisatie Op Stoom met 60 locaties verspreid over heel de regio Kennemerland.


Waar moet Haarlem mee starten?
“Vertrouwen. Vertrouwen hebben in elkaar en uitgaan van de goed bedoelde intenties is belangrijk. Ondernemers en burgers moeten ambtenaren meer vertrouwen en andersom. In de corona periode zag je een hele mooie ontwikkeling. Voorheen werd er door de overheid veel gecontroleerd. Met de thuiswerkperiode was dit heel lastig en konden controles niet of nauwelijks uitgevoerd worden. Het resultaat: de kwaliteit bleef gelijk. Dat is het bewijs dat al die controles niet zo nodig zijn. Laten we dit vooral zo doorzetten, minder bureaucratie!”

“Op komen voor de hardwerkende zwijgende meerderheid is een ander goed voorbeeld waar Haarlem mee moet starten. In ontwikkelprojecten, voor nieuwe locaties, kijken wij bij Op stoom altijd samen met de gemeente en de buurt naar de mogelijkheden. Bij dit soort bijeenkomsten heb je soms mensen die sowieso tegen alle veranderingen zijn en alleen maar zand in de motor gooien. De gemeente gaat nu te veel mee met die meningen. Maar de gemeente vergeet op te komen voor al die andere belanghebbenden die niet zo hard schreeuwen. Als gemeente Haarlem moet je juist kijken naar het gemeenschappelijk belang. Opkomen voor de stille meerderheid.”

Waar moet Haarlem mee stoppen?
“Eén zaak schiet mij direct binnen. Voorkomen dat Haarlem niet meer bereikbaar is met de auto. Geen autootje (weg)pesten. Een voorbeeld waarbij je dit terug ziet, is dat ik voor mijn personeel geen parkeervergunning kan regelen. In onze branche is een te kort aan goede mensen. Voor personeel dat vroeg en van ver naar Haarlem moet komen zijn de fiets en het OV niet altijd toereikend. Daarbij moeten mensen overdag soms pendelen tussen de locaties.

De gemeente doet er goed aan om in dit soort situaties mee te denken met de ondernemer en het mobiliteitsvraagstuk in bredere zin te bekijken.”

Waar moet Haarlem mee doorgaan?
“Er gaat heel veel goed in Haarlem. Wat mij echt opvalt is de visie waarmee nieuwe woningen worden gebouwd. De gemeente denkt hierbij goed na over welke nutsfaciliteiten horen bij de nieuwe wijk. Daarbij staan ze niet alleen achter de voordelen, maar ook voor de nadelen. Een nieuwe wijk, een nieuw kinderdagverblijf, brengt nou eenmaal meer verkeer in de stad. Haarlem gaat er goed mee om als mensen wel de lusten willen van in een stad wonen, maar niet de lasten. We wonen uiteindelijk in een mooie monumentale stad, waar elke steen die je verplaatst impact heeft. “