Deelscooters in Haarlem kunnen beter geregeld worden

Steeds vaker lopen we er momenteel tegenaan. Een grote toename aan het aantal deelscooters maken ze meer en meer aanwezig in onze stad en tot groot ongenoegen van velen. Daarom moeten we het gebruik van deelscooters, en voornamelijk het parkeren van deelscooters beter regelen.

Om dit beter te regelen maken we actief afspraken met de aanbieders van deelscooters over de plaatsing en het actief ophalen van de scooters en we zorgen ervoor dat er op drukke plekken aangewezen plaatsen komen voor het plaatsen van de deelscooters en toekomstig ook de deelsteps. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat het foutplaatsen van deelscooters makkelijk gemeld kan worden zodat op momenten dat er sprake is van ernstig hinder van de deelscooters er snel actie kan worden ondernomen door de eigenaar van de scooters. 

Ook vinden we het belangrijk dat looppaden altijd goed beloopbaar zijn, ook wanneer er gewandeld wordt met een rollator of als iemand in een rolstoel zit. Het moet geen hindernissenparcours worden op onze trottoirs. 

Door in constant contact te staan als gemeente met de aanbieders van deelscooters houden we Haarlem goed en maken we Haarlem steeds wat beter!