Motie meer middeldure woningen aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van februari kwam de woningbouw op het Sonnebornterrein aan de Spaarndamseweg aan de orde.

Veel nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan een verdeling 40-40-20, dat wil zeggen 40% sociale huurwoningen, 40% middeldure woningen (huur of koop) en 20% dure woningen.
In de overkoepelende ontwikkelvisie Spaarndamseweg is vastgelegd dat er minimaal 50% sociale huurwoningen moeten komen, maar voor de andere categorie├źn is niets vastgelegd.
Dat speelde dus ook bij dit project. Hierdoor zou het mogelijk zijn dat er naast de 50% sociale huur alleen maar dure woningen worden gebouwd en dat is nu net de categorie waar in Haarlem geen tekorten zijn.
Wij hebben daarom een motie opgesteld waarin de wethouder wordt opgedragen zich in te zetten om naast de 50% sociale huur een zo hoog mogelijk percentage middeldure woningen te realiseren.

We stonden hierin duidelijk niet alleen, want de motie werd met algemene stemmen aangenomen, een mooi succes!