Participatie bij de herinrichting van Meerwijk (IVORIM) niet op orde.

De participatie bij de wijkvernieuwing van Meerwijk is niet op orde. Vele jaren is er gestuurd op de wijkvernieuwing in Meerwijk en er is geparticipeerd met bewoners, maar onvoldoende. Dat moet veranderen alvorens een dergelijk plan goedgekeurd kan worden.

Meerwijk is een wijk waar het goed wonen is. De gemeente heeft echter grote plannen om de wijk aan te pakken, zowel boven- als ondergronds. In die plannen worden grote veranderingen in het straatbeeld van de wijk doorgevoerd en daar zijn de meningen over verdeeld. Een goed participatieproces en een zorgvuldige beoordeling van de plannen is het minimale wat benodigd is voor de VVD om aan de slag te kunnen met dit alles. 

Momenteel is dat niet het geval. Een bespreking in de commissie beheer op 10 maart, waarna besluitvorming zou moeten plaats vinden op 24 maart (na de verkiezingen) lijkt gehaast, zelfs overhaast. Daarin staat de VVD niet alleen maar is ook de wijkraad van Meerwijk het mee eens. 

De VVD luistert naar bewoners en de zorgen omtrent de wijkvernieuwing zijn groot. De parkeerdruk is momenteel al erg hoog, kan ik nog wel parkeren nadat er zo veel parkeerplaatsen verdwijnen? Is er wel echt goed nagedacht over alles en is het nu duidelijk? De verschillende tekeningen en kaartjes zijn daar geen bijdrage aan. De huidige stukken zijn verwarrend en bovendien zijn het er heel erg veel. 

Voor de VVD geldt dat de problemen omtrent het parkeren opgelost moeten worden, en dat we goed moeten luisteren naar bewoners die zich hier oprechte zorgen over maken. Die zorgen zou een wijk niet moeten hebben van een gemeente. 

Daarom heeft de VVD uitstel voorgesteld van het onderwerp voor de commissie beheer op 10 maart en verwachten wij dat we het onderwerp in de nieuwe raadsperiode goed gaan bespreken.