De nieuwe fractie

Op 16 maart werden er ook in Haarlem verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. De VVD kwam net als in 2018 uit op 5 zetels en is daarmee één van de 4 grote partijen in Haarlem.

De fractie koos unaniem lijsttrekker Peter van Kessel tot de nieuwe fractievoorzitter. Hij wordt vergezeld door vicefractievoorzitter Joris Blokpoel en de raadsleden Nienke Klazinga, Alexander Bruch en Eloy Aerssens.

Het ligt voor de hand dat er later ook nog één of twee schaduwraadsleden zullen worden benoemd.

En dus was het tijd voor wisseling van de wacht. Tijdens de laatste vergadering in de oude samenstelling werd afscheid genomen van Wouter Rutten en Jeroen Boer. Wouter droeg de voorzittershamer over aan Peter en op 30 maart werd de nieuwe fractie beëdigd.Met het verkiezingsprogramma “Bouwen aan de toekomst” als leidraad zet de VVD Haarlem in op het verlichten van de woningnood door veel en snel te bouwen en het aanpakken van de klimaatcrisis op een manier die haalbaar en behapbaar is voor iedereen. De VVD wil naar het voorbeeld van Rotterdam de komende jaren flink wat groen aan onze versteende stad toevoegen.
Daarnaast is een belangrijk punt dat de inwoner van Haarlem zich beter “gehoord” gaat voelen, iets waar gezien de vele protesten tegen het beleid de afgelopen jaren zeker ruimte is voor verbetering.