Bijeenkomst NV Haarlem over de arbeidsmarkt

Nu corona steeds minder invloed heeft op het dagelijks leven komen ook oude evenementen opnieuw tot leven. Zo was er op 28 maart weer een fysieke bijeenkomst van de NV Haarlem, een talkshow voor, door en met ondernemers.

Nieuw is dat deze bijeenkomst voortaan op wisselende locaties plaats zal vinden, voorheen was de Philharmonie de vaste plaats van samenkomst. Deze keer waren we te gast bij Hogeschool Inholland.

Marièlle Beek en Johan Tempelaar voerden de aanwezigen mee langs allerlei aspecten van het thema “arbeidsmarkt”.
Zo vertelden Jan-Hylke de Jong van Fenicks en Wobbe van Zoelen van Anne & Max over hun ervaringen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De volgende gast sloot hier naadloos op aan: directeur Jeroen Coops van Spaarne werkt vertelde de aanwezigen wat zij zoal doen en vooral wat zij voor Haarlemse ondernemers kunnen betekenen.Spaarne Werkt is het nieuwe participatiebedrijf voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Eerder heetten zij Paswerk, Pasmatch, Perspectief en Werkbedrijf Haarlem. 
De bijeenkomst leerde dat het in veel gevallen mogelijk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Diverse organisaties werken hiertoe samen met als spil het Werkgevers Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond.

De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door zangeres Paula Leek die met haar prachtige stem de zaal stil kreeg. En natuurlijk was er na afloop de altijd belangrijke netwerkborrel.