VVD pleit voor vuurwerkshow tegen vandalisme

De VVD vindt het niet normaal dat er tijdens de jaarwisseling 171 meldingen van vandalisme en overlast zijn binnengekomen. Op verzoek van Peter van Kessel is daarom de evaluatie van de jaarwisseling besproken in de Haarlemse gemeenteraad. De vraag: hoe zorgen we ervoor dat de jaarwisseling een mooi feest blijft?

Vuurwerkshow als alternatieve traditie?

Tijdens het debat kon Peter van Kessel kort zijn over het vuurwerkverbod. De VVD ziet het vuurwerkverbod namelijk liever verdwijnen, maar is niet blind voor een raadsmeerderheid die het wil behouden. Het vuurwerkverbod heeft wel plotseling een mooie traditie voor veel mensen weggenomen. Daarom heeft de VVD de vraag gesteld of daar niet iets feestelijks voor in de plaats kan komen, zoals het organiseren van een of meerdere professionele vuurwerkshows in Haarlem. De burgemeester heeft toegezegd in september met een brief te komen, waarin de voor- en nadelen op een rij gezet worden en de ervaringen in andere steden worden meegenomen. 

Voorkomen van vandalisme

De VVD vindt het niet normaal dat er 171 meldingen van vandalisme en overlast binnengekomen zijn rond de jaarwisseling. In het debat is gesproken over de inzet van de politie en camera's om vandalisme te voorkomen. Complimenten waren er (ook) voor het goede werk van Spaarnelanden en andere dienstverleners die activiteiten voor jongeren organiseerden. 

Meer aandacht voor nazorg

Peter wees erop dat er in Haarlem soms heftige incidenten plaats vinden. Rond de jaarwisseling relatief veel. Het beeld is dat de gemeente na dergelijke incidenten niet altijd contact opneemt met de omwonenden over wat er is voorgevallen, terwijl een gesprek in de buurt op zo'n moment wel wenselijk is. De burgemeester heeft toegezegd dit op te pakken en in de gemeenteraad hierover terug te koppelen.