Mokerslag voor de middenklasse

Het coalitieakkoord in Haarlem is een mokerslag voor de middenklasse. Werkend Haarlem krijgt de rekening betaald voor linkse hobby's. Dat is de eerste waardering van fractievoorzitter Peter van Kessel. Lees hieronder verder.

Vervolg van: Een mokerslag voor de middenklasse. 

Wonen voor arm en rijk, maar niet voor de werkende middenklasse
Peter van Kessel: "De afgelopen jaren is de woningbouw achtergebleven bij de behoeftes. Starters en jonge gezinnen zijn hiervan de dupe en nemen dat de gemeente kwalijk. Afgelopen jaar (2021) zijn er netto 300 woningen bijgekomen en 200 sociale huurwoningen verloren gegaan. Dat is gewoon niet goed genoeg. Het college moet bouwen, bouwen, bouwen. De VVD voorspelt dat het krampachtig vasthouden aan veel sociale huur, de starters en jonge gezinnen niet gaat helpen. Deze sociale huurwoningen worden betaald met het bouwen van dure woningen, die een normaal gezin niet kan betalen. We moeten oppassen dat Haarlem niet het reservaat van arm en rijk wordt, omdat er geen huizen zijn voor de werkende middenklasse." 

Haarlem blijft filehoofdstad van Nederland
"De VVD betreurt het dat er geen investeringen worden gedaan in een goede doorstroming van het autoverkeer rond de binnenstad. Dit betekent dat Haarlem nog vier jaar lang bovenaan de lijst van filesteden zal staan. De coalitie gaat actief inzetten op het verminderen van de doorstroming van het autoverkeer: zo gaan alle wegen naar 30 kilometer per uur, gaan lagere parkeernormen leiden tot langer zoeken naar een parkeerplek en de binnenstad wordt voor auto's op slot gezet zonder alternatieve doorstroming rond de stad te regelen. 

Bij de presentatie van het coalitieakkoord werd er lacherig gerapt over “doe je auto maar de groeten”. Dit is een houding van oude regenten. De gemeente is de baas en bepaalt over u. De groeten aan de auto waarmee ouders hun kind naar het speciaal onderwijs brengen. De groeten aan de auto waarmee de mantelzorger zijn partner naar het ziekenhuis brengt. De groeten aan uw kleinkinderen, die het parkeertarief dit weekend niet gaan betalen." 

Werken moet lonen

"Ook in het sociaal domein krijgt hardwerkend Haarlem de rekening gepresenteerd voor linkse hobby's. Er komt een miljoenensteun voor lagere inkomens, die wordt betaald door de middeninkomens. Dergelijke royale regelingen zorgen ervoor dat werken niet meer loont. Een extra bedrag is natuurlijk fijn voor mensen met een smalle beurs, maar waarom zou je nog een extra dienst draaien als je daarom je minimabudget kwijtraakt? Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en krappe overheidsfinanciën zou arbeid moeten lonen. Want werk is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen en voor de maatschappij als geheel. De VVD heeft veel liever dat de coalitie afziet van het verhogen van de minimaregelingen en dit besteedt aan de ontplooiing van mensen, zoals scholing of het begeleiden naar werk." 

Financieel: hogere gemeenteschuld en hogere lokale lasten voor Haarlemmers 

De Haarlemse spaarpot wordt volledig omgedraaid. De schuld van Haarlem zal de komende jaren oplopen richting de grenzen die de Provincie daar aan stelt. Daarmee neemt deze coalitie een groot risico in onzekere tijden van prijs- en rentestijgingen. Gereguleerd parkeren wordt betaald parkeren. De coalitie wil daar de komende jaren oplopend tot 2 miljoen euro binnenhalen. En omdat het niet uitgesloten is in het coalitieakkoord, vreest de VVD dat bij de eerste financiële tegenslagen naar een verhoging van de huizenbelasting (OZB) wordt gekeken. Ook de afvalstoffenheffing kan in de plannen van deze coalitie nog omhoog gaan door dure vormen van afvalscheiding. 

Meer voor veiligheid, goede zorg en vergroenen

Een deel van de oplopende schuld gaat naar verstandige zaken: De VVD is blij om te zien dat onze oproep voor extra veiligheid in het Reinaldapark en voor LHBTI zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Ook is het reserveren van middelen voor goede zorg en het vergroenen van de stad een noodzaak om de toekomstige uitdagingen van de stad op deze terreinen aan te kunnen.