Vragen over leefomstandigheden studentenhuis

Enkele leden wezen ons op de erbarmelijke omstandigheden waarin bewoners van de studentenflat aan de Zijlweg verkeren. Al eerder waren er klachten over dit pand, het lijkt er helaas op dat er niets is verbeterd, een plaag van bedwantsen was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.
Ook Haarlem 105 besteedde aandacht aan de situatie. De verhuurder van dit pand haalde al eens de Quote, niet in de beroemde 500 maar met de titel “huisbaas from hell”.

Bovenstaande foto van het hok met de afvalbakken geeft een goede indicatie van de woonomgeving.

Reden om vragen te stellen aan het college, een plan dat ook de Actiepartij en de PvdA hadden opgevat, daarom besloten we gezamenlijk op te trekken.
In de Tweede kamer ligt het wetsvoorstel “goed verhuurderschap” klaar voor behandeling, maar het blijkt dat het ook nu al mogelijk is maatregelen te nemen. Zo kan een last onder dwangsom worden opgelegd en in het uiterste geval kan worden overgegaan tot beheerovername.

We wachten het antwoord van het college af, hopelijk komt er snel verbetering in de leefsituatie.

In de bijlage hieronder vindt u de gestelde vragen.