Een bushalte met een fietsenstalling of een Mobiliteitshub?

Deze mobiliteitshub Nieuw-Zuid moet samen met Oostpoort en het Stationsgebied de drie Haarlemse knooppunten gaan vormen die belangrijk zijn voor de regionale bereikbaarheid.
Op zich een plan waar veel voor valt te zeggen, niet in de laatste plaats omdat in de directe omgeving van deze hub honderden nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

Toch heeft de VVD wat bedenkingen. Al eerder hebben we aangegeven dat in onze ogen een bushalte met een fietsenstalling nog geen mobiliteitshub is. Wij hadden graag gezien dat als er dan toch 75 miljoen euro wordt uitgegeven er ook een vorm van transferium komt waar automobilisten die Haarlem bezoeken hun auto kunnen parkeren om per bus of OV-fiets hun weg naar het centrum te vervolgen.
Helaas zit dat er niet in. De parkeergarage onder de Papentorenvest met een dergelijke functie waar al jaren over wordt gesproken -kosten geraamd op 40 miljoen- lijkt volledig uit beeld verdwenen.

Vanwege de grote hoeveelheid broodnodige woningen die met de ontwikkeling van mobiliteitshub Nieuw-Zuid mogelijk worden gemaakt zijn we toch akkoord gegaan met het plan, maar het gevoel blijft dat we hier een kans gemist hebben om de bezoekende automobilist op een nette manier uit het centrum te weren.

Het plan gaat nu de ontwerpfase in, we zijn benieuwd naar het resultaat. Voor ons was een harde eis dat de fietsenstalling ondergronds wordt gerealiseerd. Dat waren vrijwel alle partijen met ons eens maar de coalitiepartijen vonden het niet nodig een motie van ons met die strekking te steunen waardoor hij niet werd aangenomen.