Haarlem Oost verdient meer aandacht

In Haarlem Oost gebeurt veel; zo komen er veel nieuwe woningen bij en zijn we druk bezig om onze stad een mobiliteitsimpuls te geven. Er komt een mobiliteitshub in Haarlem Zuid Oost en er gebeurt veel op ons wegennet. 

Dat de gemeente éíndelijk, na jaren van stilstand investeert in de mobiliteit in Haarlem kan alleen maar worden toegejuicht. Of het nu is omwille van de reductie van uitlaatgassen van stilstaande auto's; om het busverkeer sneller door de stad te laten gaan; of om veiligere situaties te creëren voor fietsers; het gebeurt eindelijk. Maar bij zo veel grote projecten rest er wel een vraag: "doen we dit wel goed?". 

Volgens de VVD fractie kan er nog veel verbeterd worden; zo moet je de ring rondom het centrum niet voorgoed vaarwel zeggen door de nu al krappe Prins Bernhardlaan van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 1 rijstrook terug te brengen. Een "afwaardering" zoals dat heet. Wanneer dit gebeurt en het verkeer neemt toe, dan kan eenieder wel voorspellen wat er gebeurt. Dan lopen straten vast; hopen files zich rondom de stad op en verstevigt Haarlem zijn plek als Filehoofdstad van Nederland. 

In plaats van projecten nu uit te voeren die niet bij elkaar aansluiten, moeten we als Haarlem een visie hebben; een visie die toekomstbestendig is; een visie die de stad verder helpt en waar fietser, voetganger, ov en auto goed samengaan. 

Voor de VVD is dat plaatje; fietsers hoeven niet meer over te steken maar gaan onder de gebiedsontsluitingswegen door; er komt ruimte voor een OV knooppunt waar de er veel ruimte is om fietsen te parkeren ondergronds, wijk- en gebiedsontsluitingswegen zijn nog altijd goed begaanbaar en doen waar ze voor bedoeld zijn; het verkeer ontsluiten met een maximale snelheid van 50 km/h, en zo nog veel meer maatregelen. 

Aangezien het nu té onduidelijk is wat alle maatregelen gaan betekenen, wanneer je een straat afsluit waar het verkeer dan naartoe gaat; hoe busroutes in de toekomst gaan lopen vanaf het mobiliteitsknooppunt Haarlem Nieuw Zuid, vroeg de VVD om een integraal onderzoek naar de gevolgen van alle maatregelen en tevens om ook goed naar de wijken te luisteren. 

Het college komt nu na de zomer met een in kaart gebracht plaatje op de mobiliteit in Haarlem Oost. De VVD zal dit vervolgens bestuderen en zal goed kijken hoe alle vormen van mobiliteit in Haarlem gewaarborgd blijven.