Hoe brengen we de politiek dichter bij Haarlemmers?

Het Haarlems Dagblad was vernietigend over het debat in de Haarlemse gemeenteraad over het coalitieakkoord. Het was "een ceremonie die hoge eisen stelt aan het uithoudingsvermogen". Peter van Kessel: "De gemeenteraad gaf inderdaad met het ellenlange en plichtmatige debat antwoord op de vraag waarom er zo weinig Haarlemmers dit voorjaar naar de stembus kwamen. Hoe brengen we de politiek dichterbij Haarlemmers? Hoe veranderen we een ritueel of cultuur die over loop van jaren is ontstaan en verankerd is in procedures?”

Het antwoord heeft in ieder geval tijd nodig. De komende zomer kan de gemeenteraad gebruiken om na te denken over hoe we politiek dichter bij Haarlemmers kunnen krijgen. In september zal de fractievoorzitter van de VVD Haarlem ophalen wat het beste idee is dat de fracties hebben kunnen bedenken en hierover terug te rapporteren aan de gemeenteraad. En ook hoort de VVD Haarlem graag de ideeën van Haarlemmers. Deze kunt u sturen naar info@vvdhaarlem.nl.