VVD Haarlem zet zich in voor Haarlemse Horeca

Voor veel Haarlemse horecaondernemers is het van levensbelang om uitgebreide terrassen te exploiteren. Bij de gemeenteraad van 22 september 2022 is daarom de motie “Laat de terrassen passen” door de VVD ingediend. Het voorbereidend werk van deze motie is gedaan door Robert-Jan Baars in samenspraak met D’66, Groen Links en de PvdA.

Insteek van de motie is om het college te bewegen om – in beginsel – positief te kijken naar aanvragen voor terrasvergunningen. Hierbij is verzocht om waar mogelijk maatwerk en burgerparticipatie toe te passen als er sprake is van overlast of uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid.

Dank zij een vlammend betoog van fractievoorzitter Peter van Kessel werd steun voor de motie gevonden bij de PvdA, FvD en BVNL. Onder andere Groen Links en D’66 stemden tegen omdat zij reeds bestaande processen niet wilden doorkruizen. Uiteindelijk werd de motie verworpen, maar werd mede door de getoonde ingezet bereikt dat:

  1. De burgemeester een brief naar de ondernemers en de raad stuurt over de mogelijkheden.
  2. Er in de toekomst gesprekken blijven tussen bewoners en ondernemers over de mogelijkheden van terrassen.
  3. Terrassen in de binnenstad, waaronder het beschermd stadsgezicht, eventueel uitgebreid kunnen worden. 

 Uiteraard blijven we dit dossier op de voet volgen.