IVORIM

In de raadsvergadering van 13 oktober besprak de gemeenteraad het plan IVORIM, de integrale vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk. Een plan wat van oorsprong door de hele gemeenteraad, inclusief de VVD fractie werd aangemoedigd. De wijk was namelijk erg toe aan vernieuwing. De 55 jaar oude wijk had een verouderd riool en was uitgekozen om als wijk aangesloten te worden op het warmtenet waardoor woningen op een duurzame manier verwarmd konden worden. Een mooie belofte aan deze wijk en aan alle wijkbewoners waar we als gemeente voortvarend mee aan de slag zouden gaan.

Het resultaat van de plannen was echter anders en er is dan ook de laatste maanden veel te doen geweest omtrent de plannen. Een grote protestmars op het Da Vinci plein tegen de plannen gepresenteerd in het voorlopige ontwerp in het voorjaar was slechts een van de evenementen die heeft plaatsgevonden, georganiseerd door bewoners. Het gaf duidelijk weer hoe erg de plannen leefde in de wijk, hoe erg de plannen niet stookte met de wensen van een grote buurt.

En ook in de afgelopen commissie beheer werd het signaal vanuit bewoners sterk ter oren gebracht. De publieke tribune op het stadhuis zat volledig vol met insprekers die iets over de plannen kwijt wilde; en hetgeen wat opviel was dat er geen enkele inspreker nu echt positief was. In plaats daarvan werden er door bewoners, deelnemers van de klankbordgroep (speciaal opgericht voor de herinrichting) en de wijkraad sterkte argumenten op tafel gelegd waarom de huidige plannen niet strookte met de wensen van de bewoners, maar ook eigenlijk in een democratie niet voor zouden moeten komen.

De inspraak is namelijk alles behalve goed verlopen. Zo werd bijvoorbeeld een starre houding vanuit de gemeente benoemd, waardoor bewoners het idee kregen niet gehoord te worden en niet serieus genomen te worden. Een uiterst kwalijke zaak natuurlijk. Maar daarnaast werd ook aangegeven dat de wijkraad verschillende meningen had gegeven over de plannen die vervolgens de gemeenteraad niet bereikten, waar dat mis ging, daar kwam geen antwoord op. Of de klankbordgroep die als taak had om als representatieve verantwoording vanuit de wijk zijn visie te geven op de plannen, die was, zeker in corona tijd, maar ook richting het definitieve ontwerp volledig niet geconsulteerd. Waar heb je dan een klankbordgroep voor? Waar heb je dan inspraak voor.

Dat waren de vragen die de VVD stelde aan de wethouder; maar daar kwam geen antwoord op. In plaats daarvan werden de plannen voor de vernieuwing van Meerwijk goed gekeurd zoals ze waren voorgesteld; ondanks de grove misstanden in de participatie en inspraak.

Als VVD fractie hebben we voorgesteld om het ontwerp aan te passen, om wel aan twee zijden van de straat parkeren mogelijk te maken, al is het maar gedeeltelijk, om in ieder geval tegemoet te komen aan de wensen vanuit de wijk. Maar ook om ervoor te zorgen dat mensen met een aangewezen parkeerplek makkelijk naar een auto kunnen en niet de tocht naar een auto als belemmering zien om nog wat mee te maken.

Ook hebben we nog voorgesteld dat als we deze wijk dan zo enorm op de schop nemen dat we ook aan de slag moeten met het toekomstbestendig maken van deze wijk. Bijvoorbeeld door het toevoegen van elektrische laadpalen voor auto’s en niet afwachten tot er een word aangevraagd. Maar ook hier wilde de coalitie niet in meebewegen. Het plan moest en zou doorgedrukt worden, doorgedrukt ondanks de enorme misstanden in de participatie, doorgedrukt ondanks de tegenstand vanuit de klankbordgroep, ondanks tegenstand van de wijkraad, ondanks tegenstand vanuit bewoners.

En dit alles vanuit groene principes vanuit de fracties van de PvdA en GL, die kosten wat kost hun zin willen doordrijven. Uiteindelijk worden er problemen veroorzaakt, wordt er een te kort aan parkeerplaatsen gerealiseerd waardoor de parkeerdruk verder toeneemt en waardoor uiteindelijk wijkbewoners ook nog op kosten gejaagd gaan worden voor het parkeren van hun auto.

Voor de VVD staat voorop dat we goed moeten luisteren, en dat doen we middels goede participatie. Participatie waarin we in gesprek gaan in plaats van alleen maar zeggen dat zaken niet kunnen, waarin we zoeken naar oplossingen, waarin we zoeken naar kansen en veranderingen waar we het over eens kunnen worden. Dát is de participatie waar in ieder geval de VVD fractie zich sterk voor zal maken.