Begroting 2023: VVD geeft een scherp financieel advies

Het was een belangrijke week voor Haarlem. De gemeenteraad besloot over de Haarlemse begroting voor de komende jaren. De fractie van de VVD Haarlem heeft een extra zwaar voorbereidingstraject op deze eerste begroting van de nieuwe coalitie gezet. Lees verder voor het scherpe financiële advies van de VVD Haarlem en de spreektekst van fractievoorzitter Peter van Kessel.

VVD fractie

De begroting

Het beleid en de begroting moeten een antwoord zijn op de zorgen van Haarlemmers: over de energierekening. Of er voor onze jongeren wel een betaalbaar huis te koop is. Over alle gevolgen van de parkeerplannen. Veel Haarlemmers voelen dat er geen rekening gehouden wordt met wat zij belangrijk vinden. De VVD heeft erop gewezen dat het tijd is voor een nieuwe bestuurscultuur, waarin het draagvlak voor maatregelen belangrijker wordt, dan het halen van een nipte meerderheid. Want als plannen geen draagvlak hebben, dan leiden ze ook tot weerstand. Dit holt het al lage vertrouwen in de lokale politiek verder uit. 

Financieel advies: geef inzicht in investeringen

De VVD fractie heeft bij deze begroting een zeer stevig traject op de voorbereiding van deze begroting gezet. Daarin viel het op dat het college voor 100 miljoen euro aan investeringen uitstelde en dat niet onderbouwde.  Onduidelijk was voor de gemeenteraad welke projecten de komende jaren niet of vertraagd opgepakt zouden worden. Dat bleek vooral om het onderhouden van de stad te gaan (herinrichten wijken, straten, schoolhuisvesting, groen aanleggen, digitale systemen, parkeeroplossingen). Na herhaaldelijk tevergeefs vragen om een toelichting, heeft de VVD met de steun van een groot aantal partijen een voorstel ingediend om het inzicht in investeren te vergroten. 

Financieel advies: bereid je voor op het financiele ravijn

Ook heeft de VVD het voorbereiden op het zogeheten financiële ravijnjaar onder de aandacht gebracht. De Rijksinkomsten vanaf 2027 zijn momenteel nog onzeker en gaan vooralsnog stevig dalen (financieel ravijn). Het college deed in de begroting geen voorstellen om hierop voor te bereiden. De VVD vindt het verstandig dat de gemeente zich voorbereidt. De komende jaren verwacht de gemeente extra Rijksinkomsten te ontvangen. Dan is het financieel verstandig om die extra inkomsten op te sparen. Een financiële brug over het financiële ravijn. 

De VVD bedankt de partijen die medewerking en steun hebben gegeven aan de twee voorstellen die door de gemeenteraad zijn overgenomen (zie bijlage). Hieronder kunt u ook de spreektekst van fractievoorzitter Peter van Kessel teruglezen.