11 wijken in Haarlem gaan veel meer betalen voor het parkeren

Parkeren in Haarlem, iedere automobilist die in Haarlem komt heeft ermee te maken. En wat parkeren betreft is er momenteel erg veel te doen. Het college in Haarlem onder leiding van de Partij van de Arbeid, Groenlinks, D66, CDA en Actiepartij, zorgen ervoor dat in 11 aanvullende wijken in Haarlem betaald en gereguleerd parkeren ingevoerd gaat worden.

De plannen worden de stad aangeboden onder het mom van vergroening van de stad, minder overlast van parkeren en dat het invoeren kostenneutraal gaat zijn. Maar wanneer er gekeken wordt naar de daadwerkelijke kosten van de parkeervergunningen blijkt de kostenneutraliteit niet een feit maar een fabel. De gemeente zal uiteindelijk miljoenen ophalen bij de bewoners, in tijden die al lastig genoeg zijn. De kosten voor de vergunningen zijn namelijk fors. 112 euro voor de eerste auto en zelfs 420 euro voor de tweede auto. Over meer auto’s wordt niet gesproken.

Een gezin, met thuiswonende kinderen, die in Haarlem geen huis kunnen kopen wegens de torenhoge prijzen van woningen, met een baan waar een auto voor nodig is, als ouders ook een baan hebben waar zij met de auto naartoe gaan, dan heeft dit gezin een groot probleem. Veelal zijn het geen hobby auto’s die mensen hebben maar zijn auto’s hard nodig omdat OV of de fiets geen goed alternatief is. Dit beleid raakt mensen onnodig hard. Zeker in de portemonnee maar ook in de kansen die zij hebben in het leven.

Maar wat gaat het dan opleveren? Niet zo veel; want parkeerdruk in wijken waar betaald parkeren en parkeerregulering wordt ingevoerd, daar is de parkeerdruk nog altijd enorm hoog. Daarnaast ervaren juist ook wijken om de wijken waar betaald en gereguleerd parkeren ingevoerd gaat worden een verhoogde parkeerdruk omdat daar auto’s naartoe verdwijnen van degene die niet meer een extra vergunning kunnen krijgen.

En ook groen gaat het niet worden. Wanneer je van de opgedekte tafel het tafelkleed vanonder het servies trekt, blijft (hopelijk) het servies staan. Datzelfde geldt met de auto, want wanneer de parkeerplaats verdwijnt blijft de auto nog staan. Alternatieven? Daar is geen sprake van; dus blijft er weinig ruimte over om te veranderen in groen.

Qua veiligheid, gaat het ook niet echt de goede kant op. Minder parkeerplekken zorgen voor meer zoekverkeer, waardoor auto’s langer door de wijk rijden. Dus ook daar wordt door deze coalitie en door dit college niet geleverd op de beloften.

De VVD fractie is dan ook tegen deze maatregel; tegen het optuigen van de auto als melkkoe in elf wijken en zal zich dan ook sterk maken voor het geluid in de raad van Haarlem en in de commissie beheer tegen deze parkeerplannen. Wil je nu ook zelf meespreken? Tot 30 november liggen de plannen voor het parkeren in Haarlem nog in de inspraak. Reacties kunnen nog ingediend worden via de volgende link:

https://haarlem.nl/uitbreiding-betaald-parkeren-11-wijken-reageren-kan-nog-tot-eind-november