Trailerhelling: de aanhouder wint!

Al medio 2017 is via HaarlemLink het initiatief gestart om in Haarlem een trailerhelling aan te leggen. Gaat het in 2023 dan toch gebeuren?

Met een dergelijke voorziening wordt het voor watersporters mogelijk om hun bootje te water te laten, een dagje te genieten van de Haarlemse wateren en aan het eind van de dag hun bootje weer op de trailer mee naar huis te nemen.

Velen vonden dit een prima plan en het initiatief werd al snel door bezoekers van HaarlemLink omarmd. Ook de gemeente was enthousiast en ging aan de slag. En toen werd het stil. En het bleef stil.
Voorjaar 2022 werd de VVD Haarlem benaderd met de vraag of wij iets konden doen om het proces weer op gang te brengen. Genoeg reden om aan de bel te trekken, Alexander Bruch stelde in mei een aantal vragen in het vragenuur. De burgemeester gaf aan dat de ontwikkeling stil lag omdat er geen reactie kwam van andere betrokken partijen als Recreatieschap Spaarnwoude en de provincie Noord-Holland. Op aandringen van Alexander zegde hij toe opnieuw een poging te wagen het plan te realiseren.

In de Bestuursrapportage 2022 stond dat er “een doorstart is gemaakt met de realisatie van de trailerhelling aan de Turbineweg” maar er werden geen details vermeld.
Reden om opnieuw vragen te stellen en er bleek goed nieuws: alle partijen zijn nu positief, momenteel worden de laatste zaken besproken zoals wie waarvoor verantwoordelijk is en het streven is om in maart 2023 met de uitvoering te beginnen. Als er geen onverwachte dingen gebeuren kan de helling in mei in gebruik worden genomen. Het lijkt er dus op dat er dit vaarseizoen een nieuwe groep recreanten toegang zal krijgen tot de Haarlemse wateren.

Het heeft lang geduurd, maar ook hier geldt: de aanhouder wint!