Investeringen in de buitensport

We zijn blij te kunnen mededelen dat er, met instemming van de VVD, door de gemeente weer forse investeringen gedaan zullen gaan worden in de accommodaties voor de buitensport in Haarlem. Sporten is belangrijk. Het verbetert de gezondheid en zorgt voor sociale interactie.

Wat gaat er nu concreet gebeuren?

·        - Onze Gezellen krijgt een nieuwe toplaag op haar 2e voetbalveld

·        - Bij HKC en CKV Rapid korfbal wordt beide een nieuwe kunstgrasveld vervangen.   Daarbij wordt het trainingsveld vervangen en wordt er een beach-sportveld     aangelegd.

·       -  Bij THB en de Houtsche Rugbyclub wordt de veldverlichting vervangen door LED en bovendien uitgebreid.

·       -  FC Haarlem krijgt 10 verplaatsbare kleedkamers. 

Met betrekking tot de vervanging van de bestaande kunstgrasvelden is gekozen voor een milieuvriendelijker variant; de milieuvervuilende rubberkorrels verdwijnen en maken plaats voor varianten die het hemelwater beter opvangen en daarmee de hitte op de velden verlagen. Daarmee worden de accommodaties toekomstbestendiger.

Er staan nog een paar andere plannen klaar om dit jaar uit te voeren in de sport. Zodra daarover meer bekend is, laten we het weten.