De Parade niet naar Haarlem

Voorjaar 2021 werd er een motie aangenomen om te onderzoeken of het mogelijk is De Parade naar Haarlem te halen. Door Corona heeft het even geduurd, maar het college kwam uiteindelijk met de mededeling dat de kans klein is.

De steden waar al langer een Parade plaatsvindt hebben bij de organisatie prioriteit en een eventuele Parade in Haarlem mag niet ten koste gaan van het aantal bezoekers in Amsterdam. Bij een uitbreiding van locaties en een extra evenement geeft de organisatie aan te willen inzetten op landelijke spreiding, met bijvoorbeeld een noordelijker gelegen locatie.

Enige mogelijkheid lijkt een evenement  dat door de lokale culturele instellingen moet worden georganiseerd. Programmerende partijen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor ticketverkoop en het uit de kosten komen. Die kosten voor organisatie van een kleine Parade van 3 tot 4 dagen zijn minimaal € 300.000.
Dat terwijl onze culturele instellingen al genoeg moeite hebben het hoofd boven water te houden. De gemeente kan dit ook niet op zich nemen, het structurele gemeentelijke evenementenbudget bedraagt € 475.000 en dit is voor 2023 al vastgelegd.

Ondanks het negatieve advies riep de PvdA tot onze verbazing op om de mogelijkheden toch verder te onderzoeken.

Voor de VVD was het duidelijk: niet aan beginnen. Als we al extra geld aan evenementen uitgeven ligt onze prioriteit bij het handhaven van het huidige aanbod zoals Bevrijdingspop en het Haarlemmerhout Festival, evenementen die de nodige financiële uitdagingen kennen.
We bleken gelukkig niet alleen te staan, de Commissie Ontwikkeling was het in grote meerderheid met ons eens en dus komt er voorlopig geen Parade in Haarlem maar richten we ons op de bestaande culturele evenementen in Haarlem.